Formularz kontaktowy

Za pośrednictwem tego formularza można wysłać do nas zapytania, skargi, propozycje i gratulacje.

Przed wysłaniem wiadomości proszę podać poniższe dane i kliknąć „Wyślij”.

Kiedy możemy się skontaktować telefonicznie?
Jesteś klientem "la Caixa"?:

Przetwarzanie danych osobowych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest CaixaBank, S.A., NIF A-08663619
Dane Inspektora ochrony danych: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos
Wymagane dane są niezbędne do zarządzania i realizacji wniosku, działania, świadczenia usług lub zawierania umów i będą przetwarzane w tym celu; tym samym będą one przetwarzane w taki sposób, aby spełniały wymagane obowiązki regulacyjne.
Dane te mogą zostać przekazane władzom i instytucjom publicznym w celu spełnienia wymaganego obowiązku prawnego, a także usługodawcom i stronom trzecim, niezbędnym do zarządzania relacjami wywodzącymi się z wniosku, działaniami, świadczeniem usług lub zawieraniem umów.
Dane będą przetwarzane, gdy relacje wynikające z wniosku, działania, świadczenia usług lub zawierania umów pozostaną w mocy i będą zachowane (w okresie przedawnienia działań wynikających z tych relacji) wyłącznie w celu wypełnienia wymaganych zobowiązań prawnych oraz formułowania, składania lub obrony roszczeń.
Korzystanie z praw i składanie roszczeń przed Organem ochrony danych
Właściciel danych może korzystać z praw w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w biurach CaixaBank, w APARTADO DE CORREOS 209-46080 VALENCIA lub na stronie www.caixabank.com/ejerciciodederechos.
Ponadto mogą Państwo kierować roszczenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es).